Zorgen over leefbaarheid binnenstad Hulst

HULST – De wijkraad Hulst Binnenstad maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de binnenstad. In een brief aan de gemeenteraad vraagt de wijkraad aandacht voor het leef-, werk- en verblijfsklimaat in het centrum.

Omvangrijke bouwprojecten in en om Hulst maken de binnenstad moeilijker bereikbaar. Daar komen volgens de wijkraad straks ook nog te verwachten projecten als het plan Houtmarkt, ontwikkelingen op het ‘s Gravenhofplein en de daarmee gepaard gaande overlast van bouwverkeer bij. “Dan wordt het tijd om pas op de plaats te maken en te bekijken hoe de leefbaarheid in de binnenstad gewaarborgd kan blijven”, betogen secretaris Reggie Picavet en penningmeester Jean Pierre van de Walle.

Bron: www.pzc.nl