Onderzoek naar vestiging bioscoop in plan Nieuwe Bierkaai.

 Het plan de Nieuwe Bier­kaai  is misschien een goede locatie voor de vestiging van een bios­coop.
Fractievoorzitter Frans de Vries van Progressief Hulst wil een onderzoek.
De Vries stelt vast dat er weinig schot zit in de ontwikkeling van de Nieuwe Bierkaai en dat geldt volgens hem ook voor de plannen voor een vermaakscentrum met een bioscoop aan de Houtmarkt.
Bovendien, zo voert De Vries aan, is er bij de Houtmarkt-plannen geen rekening gehouden met het benodigde aantal parkeerplaatsen.
De parkeerdruk in die omgeving is in de avonduren en in het week­end  al bijzonder hoog. „Veel mo­gelijkheden  om extra parkeervoor­zieningen  te creëren zijn er ook niet.”
De Vries wijst erop dat het ’s Gra­venhofplein  een groot deel van de dag en ook ’s avonds grotendeels leeg staat. „Een bioscoop in die omgeving zou dus weinig of geen extra parkeervoorzieningen ver­gen.”
Een mogelijke locatie is vol­gens  hem het plateau in de Bier­kaai  achter de Meerpaal.
Daar is al rekening gehouden met een ‘nog in te vullen gebouw’ „De Meer­paal is van de gemeente, dus mo­gelijk  kan die daar ook bij betrok­ken  worden.”
Pogingen om een buurtsuper naar het gebied te krijgen zijn nog niet gelukt.
Volgens De Vries moet nagedacht worden over een buurtsuper die mede gerund wordt door mensen met beperkin­gen.
Mensen die momenteel nog bij Dethon werken, maar van wie straks verwacht wordt dat ze gaan werken in het bedrijfsleven. „Er zijn in den lande voorbeelden van supers die op die manier geëxploi­teerd  worden. Misschien kunnen we daar ook ons licht eens opste­ken.”
Bron: BN-de Stem dd: 18-02-2014