Parkeerbeleid binnenstad Hulst.

De Wijkraad Hulst Binnenstad maakt zich sterk inzake het parkeerbeleid.

Op 18 februari besloot de gemeenteraad van Hulst het betaald parkeren in Hulst te veranderen. Belangrijkste wijziging is dat het buiten de vesting gratis parkeren wordt en er binnen de vesting overal betaald parkeren ingevoerd wordt tegen een tarief van € 1,30 per uur, ook op de bolwerken.
Ook is besloten tot het wijzigen van de diverse parkeervergunningen.
* Voorgaande tekst kun u lezen in het gemeentelijke voorlichtingsblad van 1 maart j.l.

Tot op heden is er sprake van TIEN verschillende parkeervergunningen in Hulst.
Parkeerschijven worden massaal doorgedraaid, zodat gebruikers de hele dag op een parkeerplaats kunnen blijven staan voor de prijs van 4 uur. Uitzonderingen werden massaal gecreërd, twee kentekens op een schijf, de ene vergunning heeft een tijdsduur van een kalenderjaar, de andere loopt van moment van aanschaf tot een jaar later. Er zijn parkeerlocaties voor vergunninghouders die € 7,- per jaar betalen hiervoor, terwijl overige inwoners gewoon € 30,- dienen te betalen en geen “eigen parkeerplaats” hebben. Er worden vergunningen verlengd zonder legitimatieplicht, er worden parkeerlocaties aangehouden van mensen die al jaren overleden zijn. Bedrijfswagens kunnen parkeren met bewonersvergunningen etc. etc.
De gemeente heeft zelf toegegeven dat het zo niet langer kan.

De Wijkraad Hulst Binnenstad is al een vijftal jaren druk doende om deze onbegrijpelijke kluwe van vergunningen te doen vereenvoudigen.
Met het ondertekenen van de Toekomstvisie voor Hulst, in 2015, is een belangrijke stap gezet om dit te kunnen realiseren zodat eenieder,
bewoners, ondernemers, bezoekers en medewerkers van een eerlijker, efficienter en overzichtelijker parkeersysteem gebruik zouden kunnen gaan maken.

Het raadsvoorstel dat op 18 februari was ingediend, bood hiervoor kansen, maar is door een amendement van de coalitiepartners voor een deel “uitgekleed”.

Met name het parkeerbeleid en de daaraan gekoppelde vergunningen en tarieven, zijn nog steeds niet vereenvoudigd.
Weliswaar is er nu een eenheid in de parkeerzones en tarief, maar de kluwe is nog niet vereenvoudigd, sterker nog, het parkeerbeleid is nog steeds ondemocratisch, met voorkeursbehandelingen voor een aantal inwoners en het doordraaien van parkeerschijven is nog steeds mogelijk !

De indieners van het amendement, allen geen inwoners van de binnenstad, hadden zich niet goed voorbereid, want cruciale informatie inzake de varieteit aan parkeervergunningen was niet opgenomen in hun tekst.

De Wijkraad Hulst Binnenstad betreurt het dat de gemeenteraad niet in het belang van de inwoners van Hulst heeft geredeneerd,
anders had men wel een ander amendement ingediend.

Nog steeds staat de Wijkraad Hulst Binnenstad achter haar credo : een eerlijk en rechtvaardig parkeerbeleid, zonder uitzonderingen.

En ook in de toekomst zullen wij blijven ageren tegen onrechtvaardigheid en blijven pleiten voor een transparant beleid, zowel voor de binnenstadbewoners, als voor bezoekers aan en medewerkers in de vesting.