Brief van Burgemeester over inbraken in Hulst

Geachte inwoner,

Het aantal inbraken in de politie eenheid Zeeland West – Brabant laat het laatste jaar een stijgende lijn zien. Deze trend is ook in de gemeente Hulst waarneembaar. De politie heeft in de loop van 2013 steeds harder ingezet op het bestrijden van woninginbraken, overvallen en straatroven (de zgn. WOS – feiten) Het jaar begon zeer slecht, maar geleidelijk werd het verloren terrein teruggewonnen. Dat is mede te danken aan intensievere samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de gemeenten en u als burger. Daarbij probeert de politie vooral om daders op heterdaad aan te houden. Daarbij is uw oplettendheid cruciaal.
Uw veiligheid vinden wij als gemeente erg belangrijk. Wij willen minder inbraken in onze gemeente.

Preventietips
Zorg voor een veilige woning; laat de inbreker in de kou staan:
1. Doe deuren en rampen op slot.
Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
2. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent.
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.
3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden
Gebruik ramen, deurspion, intercom of kierstandhouder, bij verdachte situaties belt u 112.

Heterdaadkracht en Burgernet
U kunt echter nog meer doen. Zonder actieve burgers is de opsporing van verdachten voor de politie een onmogelijke opdracht. Veel burgers weten niet dat bij heterdaad meldingen 112 kan worden gebeld. Slecht één op de negen heterdaad-waarnemingen wordt via ‘112’ gemeld.
Het is utopisch te denken dat de politie altijd in de buurt kan zijn bij een woninginbraak. Het is dus zaak om snel het overzicht te krijgen en een helder signalement. Alleen dan is de kans groot dat de dader direct wordt gepakt. De inzet van Social media en Burgernet spelen hierbij een bepalende rol. Door de gemeente wordt extra gecommuniceerd om Burgernet en heterdaad kracht extra onder de aandacht te brengen. Hiertoe zijn in de Gemeentewinkel ook flyers beschikbaar.
Dus hierbij de oproep om u aan te melden voor Burgernet !

Burgernet
Met Burgernet helpen burgers de politie in geval van een calamiteit. Deelnemers krijgen via de meldkamer van de politie een melding via de telefoon over bv een inbraak of een vermist kind.
Aanmelden voor Burgernet gaat via www.burgernet.nl. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en wonen of werken in Zeeland. U dient in ieder geval een telefoonnummer op te geven.

Meer informatie
Voor informatie over veiligheidsmaatregelen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoners, www.politie.nl/onderwerpen of www.hetccv.nl/dossiers/woninginbraak.

Belangrijke telefoonnummers
112 spoedeisende, levensbedreigende situaties
112 verdachte situatie inbraak of inbreker op heterdaad
0800-0700 Meld Misdaad Anoniem
0900-8844 wel politie, geen spoed

Hoogachtend
Burgemeester J.F. Mulder