Veilig naar school

In het kader van het programma Veilig naar School, heeft de Wijkraad Hulst Binnenstad deelgenomen aan twee informatiesessies voor de nieuwe brugklassers van het Reynaert College.

Teamleider D’hont verwelkomde de leerlingen, welke eerst een instructievideo te zien kregen over de talrijke verkeerssituaties die zij tegenkomen op weg naar school.

Dhr. van Schaik van de regiopolitie gaf uitleg over allerlei verkeerssituaties, de mogelijke gevolgen daarvan en de noodzaak de verkeersregels te alle tijden op te volgen zowel op straat als in voetgangerszones.

Daarna werden er twee liedjes gezongen door Sanne Weemaes van Undercover Rhytms, die ook op CAS speelde.

De sessie werd afgesloten met een hapje, een drankje en een presentje van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).

Laten we hopen dat alle aanwezigen goed opgelet hebben, zich in de toekomst zullen houden aan de verkeersregels en er geen verkeersslachtoffers vallen ten gevolge van onverantwoord verkeersgedrag.