Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Wijkraad Hulst Binnenstad.

Voorzitter : Reggie Picavet

Secretaris : Reggie Picavet

Penningmeester: Jean-Pierre van de Walle


DB-leden: Greet van Munster-Buijsse

 foto-zonder_Carlo

Commissieleden (v.l.n.r.):
Pascal Haulez, Jean-Pierre van de Walle, Reggie Picavet, Gilbert Neelemans,
Kitty van Ommen, Greet van Munster-Buijsse, Jan Boogaert.